top of page

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Sitemizi ziyaret ederek veya kullanarak, bu koşulları okuyup anladığınızı ve bu koşulları kabul ettiğinizi açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


KULLANIM ŞARTLARI


www.bgvipmedical.com internet sitesinde yer alan bilgilerin sahibi ve içerik sağlayıcıları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmüş mevcut davada, İstanbul Ticaret Odası 182 506 sicil numarası ile tescil edilmiştir. BG VIP MEDİKAL SAĞLIK TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. olan ve Karadeniz mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. Venezia Mega Sitesi G Blok Apt. No: 408 G / 6 G.O.Paşa / İstanbul, BG VIP MEDICALAL SAĞLIK TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle BG VIP MEDICAL olarak anılacaktır)
Kullanıcı, siteyi bu kullanım şartlarında belirtilen amaç ve yetki çerçevesinde kullanır. Kullanıcı, site üzerinde hukuka ve kullanım şartlarına aykırı olarak haksız ve yetkisiz bir şekilde tasarrufta bulunamaz.


Kullanıcı, Gizlilik Politikası hükümleri ile Kullanım Koşullarını okuyup anladığını ve Gizlilik Politikası hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcı, siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla bu koşulları okuyup anladığını, site ile ilgili yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı bu taahhüdünü ihlal ettiği takdirde siteye erişiminin engellenebileceğini, üyeliğinin iptal edilebileceğini ve yasal işlem başlatılabileceğini bilir ve kabul eder.


Sitede yer alan tüm bilgiler, sağlığı korumak ve geliştirmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla hazırlanmış genel bilgiler içermektedir. Kullanıcının özel durumu hakkında bir tavsiye niteliği taşımaz. Sitede yer alan hiçbir bilgi teşhis veya tedavi anlamına gelmez. Sitedeki bilgiler teşhis ve tedavi yöntemi seçimi anlamında kullanılamaz. Teşhis ve tedavi için daima doktorunuza danışmalısınız. Sitede bilgilendirme, reklam veya talep amacıyla verilen içerikler yaratıcı faaliyete yönelik olmadığı gibi, teşhis ve tedaviye yönlendirme amacı da taşımamaktadır.


BG VIP MEDICAL, sitenin kesintisiz hizmet vereceğini garanti etmez ve dilediği zaman sitenin mevcut sisteminin çalışmasını geçici olarak durdurabilir veya tamamen durdurabilir. BG VIP MEDICAL, sitenin virüs veya kirletici veya bozucu özellikler içermediğini ve siteden indirirseniz virüs bulaşmayacağını garanti etmez. Bu nedenlerle BG VIP MEDICAL'in kullanıcılara ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.


Bu sitede yer alan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logolar vb.) telif hakkı BG VIP MEDICAL'e aittir. BG VIP MEDICAL'in yazılı izni olmadan kullanılamaz. Aksi halde BG VİP MEDİKAL her türlü yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.


BG VIP MEDICAL, sitedeki bilgileri güncelleme, değiştirme, silme ve düzenleme hakkına sahiptir. Tüm bu işlemler sırasında meydana gelebilecek olası hata, eksiklik veya değişikliklerden dolayı kullanıcıya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

GİZLİLİK POLİTİKASI


BG VIP MEDICAL, gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst düzeyde yararlanmanızı sağlamak amacıyla; Kişisel bilgileriniz ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkelerini benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri kapsamında BG VIP MEDICAL internet sitesi ve tüm alt internet siteleri veri toplama ve/veya kullanım için başvurulacağı belirlenir ve beyan edilir.


BG VIP MEDICAL web sitesini ziyaret etmek ve/veya kullanmak ve/veya üye olmak ile belirtilen bu ilkelerin tamamı kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. BG VIP MEDICAL sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden biri aracılığıyla kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda "Gizlilik Bildirimi" bölümündeki düzeltme ve güncellemeleri her zaman önceden haber vermeksizin yapabilir. BG VIP MEDICAL, "Gizlilik Politikası" bölümünü periyodik olarak güncelleyebilir ve kullanıcı, yeni gelişmelerden haberdar olmak için bu bölümü periyodik olarak ziyaret edebilir.


IP Numaraları: BG VIP MEDICAL, sistemle ilgili sorunların tespiti ve BG VIP MEDICAL sitesinde doğabilecek olası sorunların bir an önce ortadan kaldırılması için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, BG VIP MEDICAL tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel olarak tanımlamak ve demografik verileri kapsamlı bir şekilde toplamak amacıyla kullanılabilir. BG VIP MEDICAL sitesinin 5651 sayılı kanunda belirtilen trafik veri saklama yükümlülükleri de saklıdır.

Anonim Veriler: BG VIP MEDICAL ve işbirlikçileri (kullanıcının kimliği ifşa edilmeksizin), BG VIP MEDICAL tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemler hakkında anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler ve veri tabanı oluşturur. / Mobil Uygulama, Kişiselleştirilmiş paketler/teklifler sunmak ve pazar araştırması yapmak için kullanılabilir.


Başka sitelere link verilmesi: BG VIP MEDICAL, Site içerisinde başka sitelere link verebilir. Çeşitli hizmetler için anlaşmalı olduğu üçüncü kişilerin reklamlarını ve/veya başvuru formlarını yayınlayabilir ve bu formlar ve reklamlar aracılığıyla kullanıcıları reklam verenlerin veya anlaşmalı üçüncü kişilerin sitesine yönlendirebilir. BG VIP MEDICAL, bu bağlantı aracılığıyla erişilen diğer sitelerin veya barındırdıkları içeriklerin gizlilik uygulamaları ve politikaları konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Kullanıcı verileri ifşa edilebilir: Kullanıcının kişisel bilgileri, adı ve soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer bilgiler olarak anlaşılır. BG VIP MEDICAL, ziyaretçileri veya kullanıcıları tarafından www.bgvipmedical.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda kendisine iletilen her türlü kişisel bilgi ve veriyi, hastalık ve sağlık sorularına ilişkin verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. BG VIP MEDICAL, iletişim faaliyetlerinde kanunların ve özellikle Sağlık Mevzuatının öngördüğü şekilde yetkili iletişim/pazarlama yapacağını, kullanıcının talebine karşı iletişimde bulunmayacağını ve kullanıcının iletişim kurmasını sağlayacak araçları sağlayacağını beyan ve taahhüt eder. sistemden ücretsiz ve kolay bir şekilde çıkın. BG VIP MEDICAL, kendisine iletilen kişisel veri ve bilgileri yukarıda belirtilen bilgi toplama amaçları dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak, satmayacak veya kullanmasına izin vermeyecektir. BG VIP MEDICAL, bu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe, kişisel bilgilerin hiçbirini BG VIP MEDICAL'in işbirliği yapmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. BG VIP MEDICAL, aşağıda sayılan durumlarda, bu gizlilik bildirimi hükümlerinin dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;


1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuk mercileri tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyulmasının gerekli olduğu hallerde,


2. Sağlık Bakanlığının genel düzenleyici işlemleri ile Bakanlıkla paylaşılması zorunlu kılınan bilgilerin talep edildiği haller,


3. BG VIP MEDICAL ile kullanıcıları arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve uygulamaya konulması ile ilgili durumlarda,


4. Yetkili idari ve/veya adli makamlarca usulüne uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma sonucunda kullanıcılar hakkında bilgi talep edilmesi halinde,


5. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu durumlarda.

Çerez durumu: BG VIP MEDICAL, teknik iletişim dosyası olan çerezleri (Çerezler) kullanarak BG VIP MEDICAL sitesinin kullanıcılar ve kullanıcıların kullanımları hakkında bilgi alabilir. Söz konusu teknik iletişim dosyaları, bir web sitesinin ana bellekte saklanmak üzere kullanıcının tarayıcısına gönderdiği minik metin dosyalarından oluşmaktadır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarında ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını kolaylaştırır. Bu teknik iletişim dosyası, siteyi zamansal orantıda kaç kişinin kullandığı, hangi amaçla, kaç kez ilgili siteyi ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgiler elde etmek ve dinamik çeşitliliğe sahip reklam ve içerik üretmek amacıyla kullanılmaktadır. kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından. yardımcı olmak için tasarlanmış ve kullanılmıştır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başka herhangi bir kişisel bilgi alacak şekilde tasarlanmamıştır. Tarayıcıların çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul edecek şekilde hazırlanmıştır ancak kullanıcılar, teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya böyle bir dosya yüklendiğinde uyarı verilmesi için tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler. gönderilmiş.

Anket, yarışma ve benzeri durumlarda toplanan veriler: Site içerisinde BG VIP MEDICAL tarafından düzenlenebilen periyodik veya periyodik olmayan anketlere yanıt veren kullanıcılardan istenebilecek bilgiler, BG VIP MEDICAL ve işbirlikçi kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapılması veya kurumlar, istatistiksel analizler ve özel bir veri tabanı oluşturmak için de kullanılabilir.

Elektronik Haberleşme İzni: Ziyaretçiler, BG VIP MEDICAL'e kayıt olarak üye sıfatını kazanmak veya üye olmaksızın çeşitli hizmet ve içeriklerden faydalanmak için bazı kişisel bilgileri (örneğin: ad ve soyad, telefon numarası, e-posta adresi) edinebilirler. -posta adresi vb.). ) formlar aracılığıyla BG VIP MEDICAL'e iletilir. Kayıt sırasında BG VIP MEDICAL tarafından talep edilebilecek bu bilgiler sistemde saklanabilmektedir. Aktarılan bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişim kurmak için de kullanılabilir. İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni'ni kabul etmekle, tarafımızla paylaşılmasına muvafakat ettiğiniz kişisel verileriniz tarafınıza temin edilip sunulabilmekte ve size çeşitli avantajlar sağlanabilmekte ve reklam amaçlı her türlü fiziki ve elektronik iletişimi tarafınıza iletebilmektedir. , satış, pazarlama, anket ve benzeri amaçlarla ve diğer iletişim mesajlarını göndermek; Toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini, kullanılmasını, aktarılmasını kabul etmektesiniz. Kullanıcılar bu politika ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, mail vb.) onay vermiş sayılırlar. BGVIP MEDICAL tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya sitede yapılan işlemlerde ortaya çıkan ilgili bilgiler, BG VIP MEDICAL ve işbirliği yaptığı diğer kişi ve kurumlar tarafından kimliği ifşa edilmeden gönderilecektir. kullanıcının herhangi bir şekilde, sadece çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, belirli aralıklarla. E-posta yoluyla yetkili iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çalışmaları ve pazar araştırması gibi durumlarda kullanılabilir. E-bülten gönderimini durdurmak istiyorsanız, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz haber bültenlerinin alt kısmında bulunan "Bülten listemizden çıkmak için tıklayın" bağlantısını tıklayarak kolayca e-bülten aboneliğinden çıkabilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgiler: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini mevzuat hükümlerine uygun olarak ve izin vereceğiniz yerlerde ve detaylı olarak kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve üçüncü kişilerle paylaşacaksınız. yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz hakkında bilgi ve başvuru formuna https://tr.bgvipmedical.com/protection-of-personal-data linkinden ulaşabilirsiniz. BG VIP MEDICAL, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, sır olarak saklamayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesinin, gizli bilgilerin tamamının veya bir kısmının siteye girişinin engellenmesi gerektiğini kabul eder. kamu malı veya yetkisiz kullanım veya üçüncü bir tarafa ifşa. Bu bildirim ile tüm önlemleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. BG VIP MEDICAL, gerekli gördüğü durumlarda bu gizlilik bildiriminin hükümlerini BG VIP MEDICAL internet sitesinde yayımlanmak kaydıyla değiştirebilir. BG VIP MEDICAL tarafından değiştirilen gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmiş sayılır.

bottom of page