top of page
kemik iliği.png

Kemik İliği Nakli (Kök Hücre Nakli)

Kemik iliği nakli, hastalıklı kemik iliğinin sağlıklı hücrelerle değiştirilmesi işlemidir. Hastalıkların tedavisinde en etkili yöntem kemik iliği naklidir. Yaklaşık 70 hastalık ve rahatsızlık kemik iliği nakli ile tedavi edilmektedir. Bu prosedürde sağlıklı kök hücreler damar yoluyla bir kateter aracılığıyla vücuda aktarılır. Bu kök hücreler, yeni kemik iliği hücreleri ve kan yaptıkları kemik iliğine taşınır. Kök hücre donörüne göre BMT, otolog ve allojenik nakiller olarak sınıflandırılır.

Kemik iliği nakli için neden Türkiye tercih edilmelidir?

Türkiye, ultra modern teknoloji ve prosedürleri başarılı kılan yüksek nitelikli doktorlar nedeniyle kemik iliği tedavileri için en iyi seçimdir. Doktorlarımız sertifikalıdır ve dünyanın en iyi uzmanları arasındadır.

Kemik iliği nakli bir hastalığı kısmen veya tamamen iyileştirebilir. Nakil başarılı olursa hasta iyileştikten sonra normal aktivitelerine dönebilir. 

Dünyanın en popüler sağlık turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye, en kaliteli tıbbi hizmetleri sunduğu için uluslararası alanda oldukça değer görmektedir.

  • Türkiye de hastaneler, yurt dışından gelen hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve klinikleri temizlik düzeylerini yükseltip yükseltmediklerini sık sık denetler.

  • Türkiye'nin sağlık alanında başarılı olmasında büyük rolü olan yüksek deneyimli ve kalifiye sağlık personeli bulunmaktadır.. Cerrahlar ve doktorlar tıp bilimindeki en son teknolojilerden son gelişmelerden haberdardır.​

  • Hastanelerimiz iyi donanımlıdır ve ileri teknoloji ve malzeme kullanır. Tedavi programlarını hastaların özel ihtiyaçlarına göre düzenlerler.

трансплантация на костен мозък

Kemik İliği

Kemik iliği kemiklerin içinde bulunan süngersi bir doku olup, içerisinde hematopoetik ya da kan yapıcı kök hücreler olarak tanımlanan hücreler yer alır. Kemik iliği kök hücreleri gerektiğinde çoğalıp farklılaşarak kan hücrelerini oluşturmaktadır.

Kan Hücreleri

Kan hücreleri hayati öneme sahip görevler yapmaktadır. Alyuvarlar (eritrosit) dokulara oksijen taşımakla görevlidir ve adından da anlaşılacağı üzere kana kırmızı rengini vermektedir. Kan pulcukları (trombositler) pıhtılaşmayı sağlayarak kanamayı durdurma işlevi görür.

Akyuvarlar (lökositler) mikroplarla savaşıp vücudumuzu her türlü enfeksiyona karşı korur. Ayrıca tümör hücrelerine saldırma ve öldürme işlevi de yaparlar. Bu hücrelerin sayısal veya fonksiyonel bozuklukları hayatı tehdit eden çok farklı sayıda hastalıkla sonuçlanmaktadır.

Hemapoetik kök hücrelerin çoğu kemik iliğinde bulunur, ancak göbek kordonunda bulunan kanda da hemapoetik kök hücreler bulunur.

Kemik İliği Nakli

Kemik iliği nakli (Kök hücre nakli) kök hücrelerin hastanın kendisinden kendisine veya başka birinden hastaya verilmesi işlemidir. Genel olarak 2 çeşit nakil vardır. Kendi kök hücrelerinin geri verilmesi işlemine 'otolog', başka birinden alınan kök hücrelerin verilmesi işlemine 'allojeneik' nakil denilmektedir.

Allojeneik nakil tek yumurta ikizinden (sinjeneik) yapılabileceği gibi, tam uyumlu anneden, babadan, kardeşten veya tam uyumlu akraba olmayan kişilerden de yapılabilir. Son yıllarda yarı uyumlu aile bireylerinden de nakiller yapılmaktadır. Anne, baba, yarı uyumlu kardeş veya evlatlardan yapılan bu nakillere de haploidentik nakil denmektedir.

Otolog Kök Hücre Nakli

Otolog (kendinden olan) kök hücre nakli, kişinin kendi kök hücrelerinin toplanıp dondurulurak saklanması, kemoterapi uyguladıktan sonra kişiye geri verilmesi işlemidir. Burada iki şey amaçlanmaktadır; birincisi hastanın köşede bucakta saklanmış tümör hücrelerinin yüksek doz kemoterapi ile yok edilmesi, ikincisi de kök hücrelerin dışarda tutularak verilen çok yüksek dozdaki kemoterapinin etkilerinden kurtarmaktır.

Allojeneik Kök Hücre Nakli

Hastanın kardeşinden, akrabalarından veya akraba dışı bir vericiden 'kemik iliği' veya 'çevre kanı' kök hücreleri alması işlemine allojeneik (aynı tür farklı bireyden) kök hücre nakli denilmektedir.

Kök hücreler kemik iliğinden elde edilirse 'kemik iliği' nakli, dolaşan kandan elde edilirse 'çevre kanı kök hücre' nakli, yeni doğan bebeğin göbek kordonundan elde edilirse 'kordon kanı' kök hücre nakli olarak isimlendirilmekle beraber her üçüne de tarihsel süreçten gelen bir isimlendirme olan 'kemik iliği nakli' denmesi yanlış değildir.

Gönüllü Verici (Donör)

Doku grubu antijenleri hasta ile uyumlu olan, 2 ila 60 yaş arasındaki herhangi bir kişi kök hücre ve kemik iliği nakli için verici olabilir.

Doku grubu antijenlerine vericiden az miktarda (2-4 ml) kan alınıp özel yöntemlerle doku grubu uyumu olup olmadığına 2-4 işgünü içinde bakılır. Eğer tam uyum varsa alıcının verilen kök hücreleri reddetme olasılığı daha düşük olmaktadır.

Tam uyumlu kardeş ideal vericidir. Ancak hastaların yalnızca yüzde 25 ila 35'inin HLA uyumlu bir kardeşi vardır. 10/10 uyumlu kardeş bulunamazsa 8/10 uyumlu kardeşten de nakil yapılabilir. Uyumlu akraba bulunamazsa ilik bankalarından tam uyumlu gönüllü donör aranır.

KİT Ünitesi

Kemik iliği nakil (transplantasyon) ünitesi özel havalandırma sistemi ve korunma şartlarına sahiptir. Odalar içindeki hava pozitif basınçlı olacak şekilde çalışmakta ve sürekli HEPA filtreli bir sistem ile temizlenmektedir.

Hastanın oda ve ünite dışına çıkmasına izin verilmemektedir. Yatış süresi 15-30 gün arası değişir. Bu süre nakil çeşidine, kişiden kişiye ve hastalıklara göre değişkenlik gösterir. KİT ünitelerinin izolasyon politikaları farklılık gösterebilir.

KİT ünitesinde konusunda eğitimli hemşireler ve yardımcı sağlık personeli hizmet vermektedir.

bottom of page