top of page

Условия за ползване и Политика за поверителност

Посещавайки или използвайки нашия сайт, вие изрично приемате, декларирате и се ангажирате, че сте прочели и разбрали тези условия и че приемате тези условия.


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


www.bgvipmedical.com разширение на собственика на информацията, съдържаща се на уебсайта и доставчиците на съдържание на Република Турция е създадено в съответствие със закона и продължава дейността си по настоящото дело, регистриран регистрационен номер на Търговската камара на Истанбул 182 506 с BG VIP МЕДИЦИНСКИ ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ CO. LTD. İTİ. което е и Карадениз мах. Eski Edirne Asfaltı Cad. Venezia Mega Sitesi G Blok Apt. No: 408 G / 6 GOPaşa / İstanbul, разположен на адрес BG VİP MEDİCAL SAĞLIK TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. ООД İTİ. (Наричан по-долу BG VİP MEDİCAL)
Потребителят използва сайта в рамките на целта и правомощията, посочени в тези условия за използване. Потребителят не може да направи несправедливо и неоторизирано разположение на сайта срещу закона и условията за ползване.


Потребителят приема, декларира и се ангажира, че е прочел и разбрал разпоредбите на Политиката за поверителност, както и Условията за ползване и ще спазва разпоредбите на Политиката за поверителност.


Посещавайки или използвайки сайта, потребителят изрично признава, декларира и се ангажира, че е прочел и разбрал тези условия и че е длъжен да спазва всички закони, разпоредби и свързано законодателство в сила по отношение на сайта. Ако потребителят наруши този ангажимент, той / тя знае и приема, че достъпът му до сайта може да бъде блокиран, членството му може да бъде отменено и да бъдат предприети правни действия.


Цялата информация на сайта съдържа обща информация, подготвена за защита и подобряване на здравето и повишаване на обществената осведоменост. Това не представлява съвет за специалната ситуация на потребителя. Всяка информация на сайта не означава диагноза или лечение. Информацията на сайта не може да се използва за означаване на избора на диагноза и метод на лечение. Винаги трябва да се консултирате с Вашия лекар за диагностика и лечение. Съдържанието, дадено на сайта с цел информация, реклама или търсене, не е предназначено за творческа дейност, нито е насочено към директна диагностика и лечение.


BG VİP MEDİCAL не гарантира, че сайтът ще предоставя непрекъсната услуга и може временно да спре работата на съществуващата система на сайта по всяко време или да го спре напълно. BG VİP MEDİCAL не гарантира, че сайтът не съдържа вируси или замърсяващи или разрушаващи функции и че няма да бъдете заразени, ако изтеглите от сайта. Поради тези причини BG VİP MEDİCAL не носи отговорност срещу потребителите и трети страни.


Авторските права върху информацията или изразите (дизайни, снимки, лога и др.) На този сайт принадлежат на BG VİP MEDİCAL. Не може да се използва без писменото разрешение на BG VİP MEDİCAL. В противен случай BG VİP MEDİCAL си запазва правото да кандидатства по всички законни начини.
BG VİP MEDİCAL има право да актуализира, променя, изтрива и редактира информацията на сайта. По време на всички тези операции той не носи никаква отговорност спрямо потребителя или трети страни поради възможни грешки, недостатъци или промени, които могат да възникнат.


ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


BG VİP MEDİCAL, за да защитите вашата поверителност и да се уверите, че се възползвате от технологичната инфраструктура, използвана на най-високо ниво; Той е приел различни принципи за поверителност за вашата лична информация и сигурност на данните. В рамките на тези принципи за поверителност уебсайтът BG VİP MEDİCAL и всички подсайтове се определят и декларират, че се прилагат за събиране и / или използване на данни.


Всички тези принципи, посочени при посещение и / или използване на уебсайта на BG VİP MEDİCAL и / или като член, се считат за приети от потребителя. В съответствие с обратната връзка, която трябва да му бъде изпратена чрез един от адресите за контакт, посочени на страницата BG VİP MEDİCAL, той винаги може да прави корекциите и актуализациите в раздела „Известие за поверителност“ без предварително уведомление. BG VİP MEDİCAL може периодично да актуализира раздела „Политика за поверителност“ и потребителят може периодично да посещава този раздел, за да бъде информиран за нови разработки.


IP номера: BG VİP MEDİCAL може да записва IP адреса на потребителите, когато е необходимо, и да използва тези записи за тези цели, за да идентифицира проблемите, свързани със системата и да елиминира възможните проблеми, които могат да възникнат на сайта BG VİP MEDİCAL незабавно. Тези IP адреси могат да се използват от BG VİP MEDİCAL, за да дефинират своите потребители и посетители като цяло и да събират демографски данни по изчерпателен начин. Задълженията за съхранение на данни за трафика на сайта BG VİP MEDİCAL, посочени в закон № 5651, също са запазени.

Анонимни данни: BG VİP MEDİCAL и неговите сътрудници (без да разкриват самоличността на потребителя) създават анонимно разнообразие от статистически оценки и база данни относно информацията, поискана от BG VİP MEDİCAL, или информацията, предоставена от потребителя, или транзакциите, извършени чрез уебсайта / Мобилно приложение, Може да се използва за представяне на персонализирани пакети / оферти и за проучване на пазара.


Връзка към други сайтове: BG VİP MEDİCAL може да предоставя връзки към други сайтове в рамките на Сайта. Той може да публикува реклами на трети страни, с които има споразумение и / или формуляри за кандидатстване за различни услуги, и да насочва потребителите към сайта на рекламодатели или договорени трети страни чрез тези формуляри и реклами. BG VİP MEDİCAL не носи никаква отговорност за практиките и политиките за поверителност на други сайтове, достъпни чрез тази връзка или съдържанието, което те хостват.


Потребителските данни могат да бъдат разкрити: Лична информация на потребителя се разбира като име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес и всякаква друга информация, предназначена да идентифицира потребителя. BG VİP MEDİCAL няма да разкрива каквато и да е лична информация и данни, данни относно болести и здравни въпроси, които му се предават по електронен път от своите посетители или потребители чрез уебсайта www.bgvipmedical.com, на трети страни. BG VİP MEDİCAL декларира и се ангажира, че в своите комуникационни дейности, той ще направи разрешена комуникация / маркетинг, както е предвидено в законите и особено в здравното законодателство, да не комуникира срещу искането на потребителя и да предоставя инструменти, които ще позволят на потребителя да излезте от системата безплатно и лесно. BG VİP MEDİCAL няма да споделя, продава или разрешава използването на личните данни и информацията, предавани му с трети страни, различни от горепосочените цели по отношение на събирането на информация. BG VİP MEDİCAL няма да разкрива лична информация на компании и трети страни, с които BG VİP MEDİCAL не си сътрудничи, освен ако в настоящата декларация за поверителност не е посочено друго. BG VİP MEDİCAL ще може да разкрива информацията на потребителите на трети страни, като надхвърля разпоредбите на тази декларация за поверителност в случаите, изброени по-долу. Тези ситуации;


1. Закон, указ, регламент и др. Случаите, когато е необходимо да се спазват задълженията, наложени от правните правила, издадени от компетентните юридически органи и в сила,


2. Случаите, когато информацията, която е задължителна за споделяне с министерството, се изисква от общите регулаторни процедури на Министерството на здравеопазването,


3. В случаи, свързани с изпълнението на изискванията на договорите между BG VIP MEDİCAL и неговите потребители и прилагането им на практика,


4. В случаите, когато се изисква информация за потребители в съответствие с проучване или разследване, проведено от упълномощените административни и / или съдебни органи в съответствие с процедурния метод,


5. В случаите, когато е необходимо да се предостави информация, за да се защитят правата или сигурността на потребителите.


Състояние на бисквитките: BG VİP MEDİCAL може да получи информация за потребителите и използването на потребителите на сайта на BG VİP MEDİCAL, като използва бисквитки (Cookies), които са технически комуникационен файл. Споменатите файлове за техническа комуникация се състоят от малки текстови файлове, които уебсайтът изпраща до браузъра на потребителя, за да се съхраняват в основната памет. Файлът за техническа комуникация улеснява използването на интернет, като съхранява съответния статус и прости настройки за предпочитания на компютъра на потребителя относно уебсайт. Този технически комуникационен файл се използва за получаване на статистическа информация за това колко хора използват уебсайта във времева пропорция, с каква цел, колко пъти човек посещава съответния уебсайт и колко дълго остава, и за създаване на реклами и съдържание с динамично разнообразие от потребителски страници, специално създадени за потребители. проектиран и използван за подпомагане. Файлът за техническа комуникация не е проектиран да получава каквато и да е друга лична информация от основната памет. Повечето браузъри са подготвени да приемат този технически комуникационен файл по време на фазата на инсталиране, но потребителите винаги могат да променят настройките на своите браузъри, така че техническият комуникационен файл да не се поставя на техните компютри или да се дава предупреждение, когато такъв файл е изпратени.

Данни, събрани в проучвания, състезания и подобни ситуации: Информация, която може да се изиска от потребители, които отговарят на периодични или непериодични проучвания, които могат да бъдат организирани от BG VIP MEDİCAL в рамките на сайта, директен маркетинг за тези потребители от BG VIP MEDİCAL и съдействащи лица или институции, статистически анализ и Той също може да се използва за създаване на частна база данни.

Разрешение за електронна комуникация: За да получат титлата на член чрез регистрация в BG VİP MEDİCAL или да се възползват от различни услуги и съдържание, без да са членове, посетителите могат да получат някаква лична информация (например: име и фамилия, телефонен номер, e -имейл адрес и др.). ) до BG VİP MEDİCAL чрез формуляри. Тази информация, която може да бъде поискана от BG VİP MEDİCAL по време на регистрацията, може да се съхранява в системата. Тази предадена лична информация може да се използва и за комуникация с потребителите, когато е необходимо. Приемайки настоящата Политика за поверителност и Разрешение за комуникация, Вашите лични данни, за които сте се съгласили да бъдат споделени с нас, могат да Ви бъдат предоставени и представени и да Ви предоставят различни предимства и да Ви изпращат всякакъв вид физическа и електронна комуникация за реклама , продажби, маркетинг, проучвания и подобни цели и за изпращане на други комуникационни съобщения; Вие се съгласявате с неговото събиране, съхранение, обработка, използване, прехвърляне. Счита се, че потребителите са одобрили всякакви комуникации (обаждане, sms, поща и т.н.), които да бъдат установени с тази политика. Информацията, която може да бъде поискана от BG VİP MEDİCAL или информацията, прехвърлена от потребителя, или съответната информация, разкрита в транзакциите, извършени на сайта, ще бъде изпратена от BG VIP MEDİCAL и други лица и институции, с които си сътрудничи, без да разкрива самоличността на потребителя по какъвто и да е начин, само различни статистически оценки, на определени интервали. Може да се използва в случаи като оторизирана комуникация и маркетинг чрез имейли, усилия за създаване на бази данни и проучване на пазара. Ако искате да спрете да изпращате електронни бюлетини, можете лесно да се отпишете от абонамента за електронни бюлетини, като щракнете върху връзката „Щракнете, за да излезете от нашия списък с бюлетини“ в долната част на бюлетините, които изпращаме по всяко време. Обща информация за Закона за защита на личните данни: Законът за защита на личните данни № 6698 е приет на 24 март 2016 г. и е публикуван в Официален вестник № 29677 на 7 април 2016 г. В обхвата на Личните данни Закон за защита на данните № 6698, вие, като администратор на данни, ще записвате, класифицирате, обработвате, съхранявате, актуализирате и споделяте личните данни на нашите оценени клиенти с трети страни в съответствие със законодателните правила и където ще разрешите, и подробно информация за нашите взаимни права и задължения в рамките на правната уредба и Можете да получите достъп до формуляра за кандидатстване от връзката https://tr.bgvipmedical.com/protection-of-personal-data. BG VİP MEDİCAL приема, че е задължение поверителната информация, която му се предоставя, да се пази строго лична и поверителна, да се пази като тайна и е необходимо да се гарантира и поддържа поверителност, предотвратявайки влизането на цялата или на част от поверителната информация публичното достояние или неразрешеното използване или разкриване на трета страна. С това уведомление той се задължава да вземе всички предпазни мерки и да покаже цялата надлежна проверка. BG VİP MEDİCAL може да промени разпоредбите на настоящата декларация за поверителност, когато счете за необходимо, при условие че е публикувана на уебсайта на BG VİP MEDİCAL. Разпоредбите на декларацията за поверителност, изменени от BG VİP MEDİCAL, се считат за влезли в сила от датата на публикуването им на съответната страница.

bottom of page