top of page

Защита на личните данни

Целта на Закона за защита на личните данни № 6669 е да защити основните права и свободи на лицата , особено неприкосновеността на личния живот, при обработката на лични данни и да регулира задълженията и процедурите и принципите, които трябва да бъдат последвани от физически и юридически лица, които обработват лични данни.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от BG VİP MEDİCAL само в качеството на Супервайзор в рамките на Закона за защита на личните данни № 6669 ("Закон") и съответното законодателство, само в рамките, описани по-долу и в съответствие с Наредба за частните болници и разпоредбите на Министерството на здравеопазването и друго законодателство.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни от BG VİP MEDİCAL ; За целите на защитата на общественото здраве, превантивната медицина, записите, свързани с вашите молби до нашите здравни институции, медицинска диагностика, услуги за лечение и грижи, планиране и управление на здравни услуги и финансиране; Устни, писмени, визуални или електронни медии, онлайн чрез системата SSI, споделени записи в случай на използване на частна застрахователна компания, чрез записите на други здравни заведения в случай на вашето пристигане в нашите здравни заведения, имейли, които изпращате (e -поща), записи за обаждания в кол център, уебсайт Той се получава чрез устни, писмени и подобни канали.


Информация за вашата самоличност: Вашето име, фамилия, номер на националност, номер на паспорт или номер на временно гражданство, място и дата на раждане, семейно положение, пол, номер на застраховка и / или пациентски протокол и други данни за самоличност, които могат да ви идентифицират,
Вашата информация за контакт: Вашият адрес, телефонен номер, имейл адрес и други данни за контакт,
Вашите записи на гласов разговор, съхранявани от представители на клиенти или услуги за пациенти в съответствие със стандартите на кол центъра и вашите лични данни, получени, когато се свържете с нас по имейл, писмо или по друг начин,


Вашата счетоводна информация: Вашите финансови данни като номер на вашата банкова сметка, IBAN номер, информация за кредитна карта само на фиша, информация за фактуриране и фактуриране,


Вашите частни здравноосигурителни данни и данни на институцията за социално осигуряване с цел финансиране и планиране на здравни услуги,
Вашата здравна информация: Пациентски медицински доклади, диагностични данни, биометрични и генетични данни, лабораторни резултати, резултати от тестове, данни от прегледи, информация за назначаване, информация за рецепта, получена по време на или в резултат на медицинска диагностика, лечение и грижи, включително, но не само всички видове здравна информация и данни,


Вашите известия като попълнени от пациенти въпросници, благодарствени писма и жалби, резултати от удовлетворение,


ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА

Всички видове лични данни (включително, но не само частни лични данни), получени от BG VİP MEDİCAL, могат да бъдат обработвани за следните цели:


Потвърждаване на вашата самоличност,
Защита на общественото здраве, превантивна медицина, медицинска диагностика, услуги за лечение и грижи, планиране и управление на здравни услуги и финансиране,


За да можете да ви информирате за срещата,


Провеждане на дейности по управление на риска и подобряване на качеството,


Изпълнение на законовите и регулаторни изисквания,


Потвърждавайки връзката си с институции, които имат споразумения с болници и медицински центрове или получаване на финансово споразумение с тези институции относно предоставяните ви здравни услуги,


Споделяне на исканата информация с частни застрахователни компании в рамките на финансирането на здравни услуги,
Фактуриране за нашите услуги,


Споделяне на исканата информация с Министерството на здравеопазването и съответните публични институции и организации в съответствие със съответното законодателство,


Анализиране на използването на здравни услуги и съхраняване на здравни данни с цел подобряване и подобряване на здравните услуги, които ви предлагаме,
Предоставяне на необходимата информация в съответствие с изискванията и одитите на регулаторни и надзорни институции и официални органи,
Запазване на информацията за вашите здравни данни, която трябва да се съхранява в съответствие със съответното законодателство и без ограничение, изпълнението и разработването на медицинска диагностика, услуги за лечение и грижи, планиране и управление на здравни услуги и финансиране, повишаване на удовлетвореността на пациентите, изследвания и други подобни цели


В допълнение, посочените по-горе ваши лични данни могат да бъдат обработвани в рамките на Основния закон за здравните услуги № 3359, Закон № 663 за организацията и задълженията на Министерството на здравеопазването и свързаните с него институции, Регламента за обработката и Поверителност на личните здравни данни и разпоредбите на Министерството на здравеопазването и друго законодателство. Чрез прехвърляне във физическите архиви и / или информационни системи на MEDİCAL, те могат да се съхраняват както в цифрова, така и във физическа среда.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни по закон и друго законодателство и обхват MEDICAL BG VI за целите, посочени по-горе, частни застрахователни компании, здравно министерство и съответните отдели, институция за социално осигуряване, Главна дирекция на полицията и други правоприлагащи агенции, Генерална дирекция на населението на Турция Фармацевти Асоциация, съдилища и ние си сътрудничим с всички видове съдебни органи, центрове и други трети страни, вашите упълномощени представители, адвокати, трети страни, включително данъчни и финансови консултанти, регулаторни и надзорни агенции, и публични органи за разработване или извършване на здравни услуги за гореспоменатите цели. могат да бъдат споделени с нашите бизнес партньори и други трети страни
.
ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЛУЧАВАЩИ МЕТОД И ПРАВНА ПРИЧИНА


Вашите лични данни се събират във всички видове устни, писмени или електронни медии, в рамките на разпоредбите на съответното законодателство, за да се предоставят горепосочените цели и здравни услуги в рамките на определената правна рамка и да се изпълнят договорните и законови задължения на BG VIP MEDİCAL изцяло и надлежно. и обработени.


ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Като собственик на лични данни, да научите дали вашите лични данни се обработват в съответствие със законодателството относно обработваните ви лични данни; да поиска информация за лични данни, ако те са били обработени; достъп и искане на лични здравни данни; научаване целта на обработването на лични данни и дали те се използват по предназначение; Да познава трети страни в страната или в чужбина, на които са прехвърлени лични данни; Да поиска корекция на лични данни в случай на непълна или неправилна обработка; да поиска изтриване или унищожаване на лични данни; В случай че личните данни се обработват непълно или неточно, да се изискат трети страни, на които са били прехвърлени лични данни, да бъдат информирани за корекцията и / или изтриването или унищожаването на лични данни; Информираме ви, че имате право да възразите срещу появата на резултат срещу самото лице, като анализирате обработените данни изключително чрез автоматизирани системи, и да поискате обезщетение за вредата в случай на загуба поради незаконна обработка на лични данни.

Вашето право да научите дали личните данни се обработват или не, ако личните Ви данни са били обработени, Вашето право да поискате информация относно това; Ако упражнявате правото си на достъп и искате лични здравни данни, целта на обработването на личните данни и дали те се използват по предназначение, или правото ви да знаете третите страни, на които личните данни се прехвърлят у дома или в чужбина, съответната информация ще ви бъде изпратена писмено или по ясен и разбираем начин. ще бъде уведомен и по електронен път чрез предоставената от вас информация за контакт.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

BG VİP MEDİCAL защитава вашите лични данни в пълно съответствие с всички технически и административни мерки за сигурност, които трябва да бъдат предприети в съответствие със стандартите и процедурите за информационна сигурност и на подходящо ниво срещу възможни рискове.

ЖАЛБИ И КОНТАКТ

Ако имате правата или исканията, които искате да използвате в рамките на горепосочените статии, можете да изпратите имейл на info@bgvipmedical.com с имейл, подписано с вашия защитен електронен подпис, или можете да изпратите файл във формат "word или pdf", адресиран до BG VİP MEDİCAL. -като подпишете с вашия подпис, той може да бъде изпратен на имейл адрес info@bgvipmedical.com или с петиция, носеща вашия мокър подпис, чрез куриер до Карадениз мах. Eski Edirne Asfaltı Cad. Venezia Mega Sitesi G Blok Apt. No: 408 G / 6 GOPaşa / İstanbul.

bottom of page